Bygga tak – så fungerar takstolar

Takstolar är en av de viktigaste komponenterna i ett takbygge eftersom det är dessa som håller uppe taket. Tillsammans skapar takstolarna själva stommen för yttertaket. Därför är det av högsta vikt att se till att takstolarna följer rådande standard för att undvika olyckor med inrasade tak. På grund av detta är det inte helt ovanligt att folk tror att de inte får bygga egna takstolar men så ligger det förstås inte till – det går precis lika bra att bygga sina egna takstolar som att beställa dem från ett byggföretag.

riktigt stabil takstol

Det finns flera olika typer av takstolar att använda sig av i sin konstruktion och de kan anpassas efter hur byggnaden ska se ut. Gemensamt för dem alla är att de består av minst två brädor som lutar i riktning mot varandra och som möts vid taknocken samt att det går minst en stödjande bjälke mellan dessa lutande brädor. Sedan kan takstolen förstärkas ytterligare genom isättning av extra brädor.

Hur många takstolar som behövs beror helt och hållet på hur långt taket är och hur byggnaden är konstruerad i stort. Det vanligaste avståndet mellan två takstolar är 1,2 meter från den ena takstolens centrum till den andra takstolens centrum, vilket förkortas c/c.

Valet av virke är en viktig faktor och generellt gäller att ju kraftigare virke desto större bärande kraft har takstolen. Detta betyder att för byggnader med lång spännvidd mellan takstolarna krävs ett grövre virke och det är vanligast att konstruktionsvirke eller limträ används. Det är lätt att tro att de flesta därmed använder grövre virken i takstolskonstruktioner men då grövre virke har ett högre pris är grovheten sällan grövre än vad den måste vara för att hålla uppe taket.

Utformningen på taket och takstolen ska också anpassas efter snömängd. I Sverige är det allra vanligast att bygga så kallade sadeltak där snön lätt kan glida av taket men även så kallade mansardtak, eller brutna tak, förekommer, vilka fyller en liknande funktion.

Ofta är det billigare att bygga takstolar själv men de flesta väljer ändå att köpa takstolar från en takstolsfabrik. Dessa erbjuder ofta både standardtakstolar liksom takstolar som byggs efter kundens egna ritningar.