Tegel i husbygge

Det finns få material som just tegel som kan täcka så många delar av ett husbygge, oavsett om det rör sig om ett äldre bygge eller en nyproduktion. Man talar huvudsakligen om två olika typer av tegel för stommar i hus; det ena är sammanbundna murverk som hålls fast med kramlor, typ perlit eller cellglasisolering. På det andra förses murstenen med perlit inom det invändiga kanalsystemet som fungerar som isolertegel. Denna sistnämnda typen av stomme står däremot inte emot frost och måste därför ytbehandlas med diffusions- och saltöppen puts.

Det vanligaste teglet i svenska hus

Murtegel är det vanligaste teglet i Sverige och finns i flera varianter. Detta tegel har speciella mått för att passa in i huskonstruktioner. Murtegel används också med betäckningen fasadtegel. Detta tegel ytbehandlas på olika sätt för att ge en snygg yta. Man har också vanliga typer av håltegel i landet; då med 19 eller 78 hål samt glittertegel med rombiska hål. Håltegel används flitig i Sverige tack vare sin värmeisolering. Som man kan se är även tegelpannor vanliga på svenska hus. De framställs av bränd lera och har mycket gamla anor. Det lades först likadant som murbruk, men formades senare om för att passa in i varandra. I Sverige blev det populärt i finare hus under medeltiden.

Hur olika tegel ser ut

Färgen på teglet kan variera, beroende på tillsatserna. Om leran innehåller mycket kalk, så blir den gulaktig och om man istället berikar den med järn, så får man en ännu gulare färg. Ytan på teglet kan också behandlas genom att blanda i sågspån eller utöva sandblästring för att leran ska bli mer ”utspädd”. I Östersunds tegelbruk glaserar man istället ytan, så att hela färgskalan kan omfattas.

På Haga Bruk, som ligger utanför Enköping, tillverkar man tegel. Det är idag det mest berömda tegelbruket i landet och ett av de få som finns kvar. Nedgången av tegelframställning sjönk i och med miljonprogrammens tillväxt.